• Fagfolk fra oljenæringen lever av å si at vi tar feil, sier administrerende direktør Roald Vaage hos Havforskningsinstituttet. Instituttet har i 15 år pekt på at oljeindustrien ødelegger Nordsjøtorskens evne til å formere seg.

TRINE EILERTSENtrine.eilertsen@bt.no Havbruk, fiskeriene, oljeindustrien og turismen er alle avhengige av havet og kysten vår. Men interessene er motstridende, og konfliktnivået mellom næringene vil øke i takt med at havbruksnæringens betydning for regionen vår øker, spådde administrerende direktør Roald Vaage hos Havforskningsinstituttet under instituttets konferanse på Nordnes i går. Oljen skviser bort torsken Den siste uken har Bergens Tidende tatt opp problemene knyttet til økende radioaktivitet i norske farvann som følge av utslipp fra Sellafield i England. Men vår egen industri utgjør også en trussel mot miljøet i havet.— Vi har advart mot oljeindustriens konsekvenser for torskebestanden i 15 år uten å få gjennomslag, sier Vaage. Hver dag pumper oljeindustrien opp millioner av liter vann sammen med oljen. 95 prosent av dette vannet slippes rett ut i havet.- Vi vet at det finnes oljerester i dette vannet som skader forplantningsevnen til torsken. Vannet som slippes ut burde dermed vært bedre renset, mener Vaage, og etterlyser strengere krav fra myndighetene. Importerer farlige alger Havbruk er utnevnt til vår viktigste næring etter hvert som oljealderen er på hell. Vaage regner med at protestene fra næringen vil bli stadig kraftigere etter hvert som motsetningene mellom oljeindustrien og fiskerinæringen blir tydeligere. De direkte følgene av aktiviteten på norsk sokkel er problematisk for torskestammen i Nordsjøen. For oppdretterne utgjør algeoppblomstring et mer akutt problem.- Mange av disse algene har sin opprinnelse fra fjerne farvann, og kommer hit med ballastvannet i skip som tømmer vannet ut i norske havner, sier Vaage. Chattonella-algen, som truer med å utrydde fiskeoppdrettsindustrien på Sørlandet, er en av flere farlige alger som opprinnelig ikke hører hjemme langs norskekysten.