Knut Olsen valgte mistenkeliggjøring da han introduserte statsminister Kjell Magne Bondeviks og regjeringens støtte til lille Kristent Pedagogisk Forbunds verdiprosjekt i skole og barnehage i Debatt 21. Mer synlig mobbing av et verdiprosjekt skal man lete lenge etter. Men Bondevik holder utrettelig fast på sin tro på verdier, til tross for latterliggjøring i media for sin Verdikommisjon. Burde han pakke verdiene sine ned? Eller er det nettopp verdier som som må dyrkes for at vi skal få bukt med et av de største problemene i norsk skole, mobbing?

Langt dristigere

Danmark har vært langt dristigere enn Norge i sine verdiprosjekt, og var først ute med en verdikommisjon. Det har også vært større vilje til, og åpenhet for, å drøfte verdier der. For to år siden tok den daværende danske utdanningsministeren Margrethe Vestager initiativ til en omfattende verdidebatt i skolen. Til Bergens Tidende sa hun den gang:

— Barn og unge risikerer å utvikle et livssyn hvor alt er like godt eller like dårlig. Truende følelse av tomhet, sneversyn og likegyldighet overfor fellesskapet øker. Disse tendenser vil jeg motarbeide.

«Værdier i virkeligheten» het Margrethe Vestagers debattopplegg. Likeverd, selvverd, toleranse, solidaritet, omsorg, åndsfrihet, ytringsfrihet, nysgjerrighet og arbeidsglede var noen av de verdier hun utfordret til debatt om. Hun hadde tro på at samtalene ville virke forebyggende. I Norge har vi problemer med å ta temaet like alvorlig, selv om behovet er tydelig.

Mobbing knekker barna

I fredelige Tokke kommune trues innvandrerbarn på livet. Skolen tok ikke godt imot dem, og klarer ikke å ta vare på dem. Foreldrene frykter for barnas sikkerhet. De mobbes hver eneste dag, og de er ikke alene.

Årlig mobbes 75.000 barn i norske skoler. Få voksne aner rekkevidden av den lammende smerten mobbingen påfører barna. Den river bort noe av tryggheten. Selvbildet rammes. Det tar lang tid å bygge det opp igjen.

Barneombudet pekte nylig på at politiet henlegger nær samtlige saker der barn og foreldre går til anmeldelse på grunn av mobbing. Barns vanskelige livssituasjon blir fortsatt ikke tatt særlig alvorlig i Norge.

Anti-mobbekampanje

Det finnes noen lyspunkt i Norge også. Utdanningsdepartementet har gitt professor Dan Olweus ved Universitetet i Bergen i oppdrag å gjennomføre en kampanje mot mobbing ved samtlige skoler i landet. Det er i seg selv et solid verdiprosjekt, der tydelige voksne og klare regler skal hjelpe barna til å fungere godt sammen. Utholdende og målbevisst arbeid er nødvendig. Det nytter ikke å ta lettvint på det om barna skal trives.

Voksne kan trekke på skuldrene så mye de vil, men for barna kan dette verdiprosjektet vise seg å være viktig. Lærere jobber allerede hardt for å hjelpe barna til å fungere godt sammen og utvikle et godt selvbilde. Det arbeidet fortjener de all mulig støtte til.

Får hjelp av David

Departementet allierer seg til daglig med undervisningspersonalets Goliat, Utdanningsforbundet, med sine 130.000 medlemmer, når verdiene skal formidles. Derfor er han ganske dristig, statsministeren, når han i et lite verdiprosjekt allierer seg med David, lille Kristent Pedagogisk Forbund, med bare 2200 medlemmer.

Utdanningsministeren fikk ikke Stortingets flertall med seg i et verdiprosjekt i skolen. Det kan være noe av årsaken til at det nå velges en litt uvant løsning.

Torhild Roland Vetvik, daglig leder i Kristent Pedagogisk Forbund, satser på et grasrotprosjekt. Program og opplegg skal ikke utvikles sentralt. Her er det lokale idéer som skal opp og frem. Nettverk skal skapes for å utveksle erfaringer, og for å lære av hverandre.

Skolene i Bergen er allerede godt i gang med idéarbeidet:

  • Kaland skole har satset på foreldreteam, der fire foreldre fra hver klasse samarbeider for å utvikle miljøet på skolen. Det har virket svært positivt på skolemiljøet. Mobbingen er redusert. Foreldre står på venteliste for å være med.
  • Helsesøster Sigrid Hviding har utviklet et opplegg for å lære voksne godt samspill. Det må jobbes for å få det til, men Hviding har utviklet syv nøkler for godt samspill med barn:
  • Vis at du er glad i barnet ditt.
  • Juster deg til barnet.
  • Snakk hyggelig om det barnet gjør, eller er opptatt av.
  • Gi ros.
  • Felles fokusering.
  • Gi mening til det barnet gjør.
  • Sett grenser på en positiv måte.

Kjell Magne Bondevik tror samfunnet vårt risikerer å falle fra hverandre uten et sett felles verdier.

Arbeidet med verdiene til dem som står oss nærmest, barna våre, er kanskje et sted å begynne.