Hvis alle sluttet å røyke ville helseutgiftene de første 15 årene øke, men deretter gå ned — ifølge en forskningsrapport! Derimot sies intet om hvordan det ville gå med utgiftene dersom alle begynte å røyke. Og videre - hva hvis debuten skjedde for stadig lavere aldersgrupper? Hva med tapt arbeidsinnsats ved for tidlig død? Med en økning av pensjonsalderen ville vel og regnestykket blitt et annet. Samfunnet har dessuten andre utgifter å ta hånd om enn helseutgifter. I hovedsak har forskning aldri hatt konsensus som mål.

KNUT S. BJERKE