DebattAv Rolf Vaardal,Bergenhus AUF

Roald Steinseide betaler kloakkavgift, som alle andre, for at det han måtte finne for godt å legge fra seg i toalettskålen skal forsvinne gjennom de rør staten har «forskuttert», slik at Roald skal slippe å sitte på «utedoen», og tømme denne dertil ofte. Uten å benytte vann til hendene, prioriterer Roald kaffetrakteren og en liter vann for å få seg en god, varm kopp kaffe. Her slipper han å vandre ut til brønnen, heise bøtten ned, og hente vann. Han slipper å ta inn ved, og tenne fyr i ovnen, for å koke opp vannet. Dette kan han takke en ny statlig gave for, nemlig et utbygd el-nett, samt allerede omtalte rørsystem.

Så er det på tide å sette seg i bilen og komme seg på jobb for Roald. Han setter seg ikke inn i en vogn med hest og kjerre, men i en bil som kjører på et godt utbygd statlig veinett. For at Roald skal kunne komme seg raskt inn til Bergen, eller ut av Bergen er det bygd en rekke tunneler, det er bygd tofelts veier enkelte steder, og det skal bygges flere veier. Statlige eller kommunale. Etter at Roald har kjørt en stund, gikk bilen hans tom for bensin, og han må fylle på tanken. Dette gjør Roald i Europas fjerde billigste land, i henhold til lønn og prisindeks.

Så kommer Roald på jobb. Han gjør en god jobb, arbeider hardt og lenge, og betaler glad sin skatt, fordi han vet at det han betaler inn får han tilbake i form av mange fellesgoder. Han vet at ungene gjennom mange år går på en trygg og god skole, helt uten ekstra kostnader for Roald.

Roald vet òg at han får barnetrygd helt til ungene blir atten, han vet at ungene får gratis tannlegetjeneste, og han vet at ungene kan spille fotball, håndball, basket, enn hva det måtte være på alle kommunale anlegg helt gratis. Roald er glad for at han vet at alle kan få legehjelp i Norge, ikke bare de som har råd til dyre forsikringer, fordi han betaler skatt som skal finansiere opphold på sykehus.

Og når Roald blir syk, eller må være hjemme med en av ungene som ikke føler seg helt vel, da blir Roald hjemme, for han vet at staten tar vare på ham, og betaler sykepenger mens han er vekke fra jobb.

Etter å ha jobbet hardt og lenge, drar Roar fra jobb. På vei hjem kjøper han mat til familien. Han kjøper melk, kjøtt, fisk, brød, frukt og grønnsaker. Her betaler han i dag 24 prosent mva., og synes dette er mye. Derfor er Roald glad for at mva. synker til 12 prosent, slik at han kan kjøpe mer mat. Da er han glad for at prisene er så lave, og tenker, jammen er det bra at staten har overføringer til landbruksnæringen, slik at jeg som forbruker slipper å betale så mye for hver vare.

Når Roald er kommet hjem, skrur han på tv. På NRK Dagsrevyen ser han krigsrammede barn som lider, han ser barn som lider av hungersnød, han får høre om store skjevheter i u-land-samfunn, der en liten elite har pengene og makten, mens enorme grupper lider. Da er Roald glad for at Norge satser på u-hjelp, at Norge bruker penger på bistand.

Eller er ikke Roald Steinseide glad for alle de velferdstilbud den norske stat har? Er ikke Roald Steinseide glad for at Det norske Arbeiderparti og LO i etterkrigstiden har bygd opp Norge? Kan det tenkes at Roald Steinseide er enslig, ikke har unger og dermed ikke ønsker å betale for goder de fleste nyter godt av? Kan det tenkes at Roald Steinseide ikke har en eneste sykedag i sin yrkeskarriere eller aldri har passet et sykt barn, og at han synes det er blodig urettferdig å være med på å bidra til at andre kan ha det like bra som ham. Kan det tenkes at Roald Steinseide ikke er glad for at Norge bidrar til at barn ikke skal sulte, at barn ikke skal ut i krig, men bidrar til at barn får lære å lese og skrive og at barn får retten til mat? Kan det tenkes?

Hvis det er sånn Roald, at du ikke ønsker et samfunn der alle skal ha like muligheter, at alle skal ha rett på utdanning, at alle skal ha et godt helsetilbud og at alle skal ha et sted å bo? Hvis det er sånn at du synes det er rett at barn i andre land sulter, og rammes av krig?

Hvis det er sånn, kan du ikke si det rett ut? Fortell Norge og fortell verden: «Jeg er en egoist. Jeg vil ikke tenke på andre. Jeg vil ha det jeg kan ta, så får resten greie seg sjøl. Jeg gir blaffen i alle.»

En ting er jeg sikker på. Sånn vil ikke jeg ha det. Og jeg håper virkelig at nordmenn generelt ikke vil ha det sånn heller.