Artikkelen påviste at det siden 1973 var blitt avholdt et årlig minneløp til ære for en av Quislings ministre, Thorstein Fretheim, på Biri travbane. Og Bjugn spør: «Hvor lenge skal man dyrke det hatet som dette oppslaget er et indirekte uttrykk for?»

Siden ingen synes å ha umaket seg med å reagere på dette spørsmålet, vil jeg for egen del svare: Antipati mot NS-ministre og det de politisk sto for bør dyrkes og vedlikeholdes på ubestemt tid. Vi må være på vakt mot eventuelle tilbakefall. Opland travselskap har ikke vist tilstrekkelig aktsomhet ved å tillate de årlige smakløse hedring av NS-minister Fretheim.

JAHN STORUM