De norske boliger har få reguleringer overfor kvalitet, standard eller alder ved kjøp eller utleie. Oppgaven med å reklamere ved kjøp eller leie av bolig ligger på kjøper og leieboer, mens den andre part i de fleste tilfeller blir skjermet.

Jeg skal i dette innlegget sette søkelys på hvordan boligmarkedene utvikler seg og på ulike utfordringer. Det vi ser i Bergen er at i deler av den indre bykjerne forfaller boliger både innvendig og utvendig. Eldre boliger fra den senere middelalder begynner å råtne opp og private eiere sliter med vedlikehold. Leieboerforeningen har vært på synfaring i flere av grendehusene og har sett at bærende konstruksjoner begynner å sige og at slike boliger forfaller. Vi har sett leiegårder fra før og etter 1900-tallet som har omfattende råte-, sopp— og muggangrep, og vi har sett nok av boliger hvor det indre vedlikeholdet svikter mer enn det ytre. Vi ser også tomme gårder i Bergen og at store omfattende bygg forfaller. Nøstet, deler av Nedre Nygård, deler av Damsgård og inn mot Danmarks plass, langs sjøsiden, finner en tomme og falleferdige bygninger. For kommunens sentrale boligers del er det pengene fra kommunalministeren det står på, for også her skal en ha mer igjen for pengene.

På lang sikt kan en spekulere i om pengene skal telle mer enn boligens kvalitet og standard, som gjelder alle andre varer i samfunnet. Handler en mat så stilles det omfattende kvalitetskrav, handler en klær så har kjøpsloven gitt bedre vilkår. Når skal boliger få like sterke kvalitetsreguleringer? Det er her vi oppholder oss mest pr. døgn og det er her leieboere sliter med helsen, fordi boligene råtner ned eller har omfattende fuktskader.

Konflikten på leiemarkedet gjenspeiler seg i at den ene parten skal ha sine penger, mens den andre holder igjen fordi boligen er i mangelfull stand. Det er pengene og grådigheten som blir konfliktgrunnlaget fremfor faglige vurderinger av boligens mangler. Når skal det ikke være lov å la bygninger og områder stå med tomme hus, når vi har i overkant av 7000 hjemløse i de tre største byene?

Årsaken til at mennesket forfaller er ofte fordi samfunnet har sviktet dem og fordi en ikke hadde råd til å bo. Vi ser at den norske stat nå må pøse ut ytterligere mange millioner kroner til hjemløse.

Det er tre ting som er meget viktig de seks neste årene, det ene er å gjenreise den sosiale boligbyggingen. Det andre er alle menneskers rett til å kunne bo trygt og rimelig, ved å regulere leieprisene og endre husleieloven. Det siste som er svært viktig er å kvalitetssikre kjøp og leie av bolig bedre, ved å innføre en sertifiseringsnemnd under fylkeskommunen. Det må bli slutt på at ytre estetiske forhold skal telle mer enn gulv, tak og vegger inne hvor en oppholder seg.

Boligmarkedene går ikke i takt med utfordringene, derfor skaper en utrygge boligmarkeder som beror på pengemakt, inntekter og om staten betaler - ved indirekte å finansiere eiersidens leiepriser.

Av Stig Høisæther, leder Leieboerforeningen Bergen.