Ole Danbolt d.e. skriver noe enfoldig om 30-årenes situasjon og den krigen som måtte komme i 1939. Jeg vil ikke starte noen diskusjon om hans verdensoppfatning for 30-tallet, det er tilstrekkelig å vite at det også den gang fantes politikere og statsledere som klart så og sa ifra om hva Hitler-Tysklands verdensbilde var.

Istedenfor å imøtegå Hitler på et tidlig tidspunkt og å ruste seg til å ta opp kampen, lånte de sine ører til pasifistene inntil Hitler tvang dem til å ta et oppgjør.

Når oppgjørstimen kom, kostet dette over 50 millioner mennesker livet, og jeg har ofte spurt meg om Hitlers Tyskland og vi som ble født i Tyskland, har eneansvaret for det han forårsaket.

Når USA og England i dag er «skyldig» i å ha startet en krig mot Irak uten FNs klare «krigserklæring», så er dette galt. Men å avbryte krigen som har et formål som alle ellers enes om, vil gjøre galt verre. En godkjent krig ville medføre de samme lidelsene for sivile som nå.

J. MUNDT