DEBATT

Av Kjartan Haugsnes,

Bergen

I dagene og ukene fremover kommer det til å skrives mye om det fremlagte statsbudsjettet. Enkeltsakene vil forklare de største forskjellene på de politiske partiene. Men det er ett gjennomgripende tema i dette — som i det forrige statsbudsjettet denne outrerte kristelig-konservative regjeringen har lagt frem - moral.

Dagfinn Høybråtens klamme middelklasse-moralistiske hånd svever over budsjettet - mannen som ga oss røykeloven, og som ved siden av Fedon er den største trusselen mot psykisk helse i Norge. Fremdyrkingen av «Den norske nordmann som står opp kl. 06.00, spiser havregrøt, tar sin tran og går på arbeid en 12-timers tid» og kommer hjem til sin hjemmeværende kone (på kontantstøtte) til ferdig middag - er påfallende.

Her skal skatt på sykdom økes, du skal ansettes midlertidig, slik at når du blir syk fornyes ikke kontrakten din - arbeidsfolk (og helst -kvinner) skal blø i guds og kapitalismens navn.

Vis meg hva du røyker ... så skal jeg si deg hvor du kommer fra. For 12-15 år siden gikk politikere fra alle partier med bl.a. KrF-størrelsen Gunnar Presterud ut i mediene - overskriften var kampen for rulletobakken. I dag reagerer ingen politiker, fordi verken arbeidsfolk eller hva de bruker sine penger på, er interessant. I middelklassemoralismens navn skal problemene defineres. Vin og cognac blir billigere - rulletobakk dyrere. Du skal ikke røyke - det 11. bud - og i helsesammenheng den største trusselen mot den «arbeidsomme middelaldrende mann og kvinne».

Vi har en helseminister og en regjering som er mer opptatt av den feite og rike middelklassens selvpåførte livsstilssykdommer enn rus, psykiatri og kvinner som kollapser i det brutaliserte arbeidslivet. Statsbudsjettet er i store og små saker egnet til å øke forskjellene mellom arbeider og kapitalist. Heldigvis for KrF er næringsminister Ansgar Gabrielsen et eneste langt hvileskjær, ellers kan det hende at nedleggelse av norske industriarbeidsplasser hos Tiedemann ville bekymret langt inn i Høyre. Regjeringens avgiftsøkning på rulletobakken vil føre til tre ting - arbeidsledighet, økt import av sigaretter og en reell skatteskjerpelse for en stor gruppe.

Hele statsbudsjettet er en høyrevridd kamp mot mannen i gata og umoral. Man kan merke seg at hovedoverskriften på kulturbudsjettet er 30 millioner til dåpsopplæring, men igjen - i det prestestyrte Norge trenger man bare en bok ...