SV startet valgkampen med sin drømmetenkning om hvordan de ønsket at Bergens-samfunnet skulle være. Men SV bryr seg lite og ingenting om hva drømmene koster, og da er vi faktisk like langt!

På den andre siden av partifloraen har Frp slått stort om seg om alt de vil snu opp ned på f.eks. innen eldreomsorgen. Men Frp har heller ikke mer penger å bruke enn oss andre. Hvor vil Frp skjære ned?

Ja, selv hos Høyre som er et parti hvor man er grundig og reflektert i forhold til budsjetter og pengebruk, er det vanskelig å forstå hvordan de skal finansiere sine løfter. Vi har hørt om konkurranseutsetting og om salg av bedrifter, men sant å si har mange av oss ingen tro på at slik «grep» alene kan løfte Bergen ut av den trange økonomiske situasjon byen befinner seg i.

Det er i det hele tatt en betydelig forskjell mellom tribunepartiene og de partiene i bystyret som har båret tungt ansvar i mange år, og som vet hva det koster å drifte Bergen by. Jeg vil vennlig, men bestemt advare mot luftige løfter som ikke holder valgnatten gjennom. La oss midt i all politisk retorikk være enig om at det blir krevende å styre Bergen by gjennom de kommende 4 år. Det kreves samarbeid mellom partiene. Det kreves vilje og mot til prioritering. Bergen trenger politikere som kan stå fast mot lette og populistiske tanker og tiltak. Vi trenger denne type «edruelige» politikere i mange parti!

ORDFØRERKANDIDAT KRISTIAN HELLAND, KRF