Bare guttestreker? Nei, et alvorlig inngripen i et menneskes liv! Hun er bevegelseshemmet og føler sterk avmakt.

Konsekvensene er mange når tyver uansett alder skaper angst, i noen tilfeller kan det også være livstruende.

Foreldre i Sandalskollens nærhet må forklare sine sønner at «guttestreker» er overgrep, og at de kan påføre ubotelig skade. Ikke «bare» en mørk jul.

RAGNHILD SAMUELSBERG