Av stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp)

Mitt poeng er fortsatt at regjeringen blant annet «skryter på seg» at de «leverer varene», men at mange av de politiske «varene» blir feilvarer når man ser på det politiske innholdet etter at regjeringen har «sikret» flertallsløsninger i Stortinget i samarbeid med Sosialistisk Venstreparti!

Det gjelder for eksempel KrFs fanesak om dåpsopplæring; der SV har endret innholdet.

Og det gjelder ikke minst i skolesaker som visstnok er viktige saker for Høyre. Der har også SV endret innholdet.

Det er riktig som Silja Ekeland Bjørkly sier at Frp sikret flertall for den nye loven om frittstående skoler — en ny lov om private skoler som gjør det lettere å etablere private grunnskoler i Norge. Uten Frps medvirkning ville det ikke blitt ny lov!

Men dessverre er jo det meste ødelagt av regjeringen selv i andre runde!

I sin iver etter å sikre flertall for regjeringens forslag om finansiering for private skoler, ga regjeringspartiene SV omfattende innrømmelser. Regjeringens finansieringsløsning gir private skoler dårligere vilkår enn i dag og vilkår som kan bli ganske forskjellig fra kommune til kommune. Ikke minst har regjeringspartiene ved behandlingen i Stortinget imøtekommet SVs krav om kommunal vetorett mot etablering av nye private skoler i kommunen. Det er blitt et «nesten»-veto som i praksis opphever den frie etablering som er lagt inn i lovverket!

Derfor er også den nye lov om frittstående skoler med tilhørende finansiering blitt en politisk «feilvare» som elever, foreldre og private skoleeiere har liten grunn til å være fornøyd med. Også i denne saken blir Høyres eneste forsvar et angrep på Frp.