Flyktninger har sine særpreg fra sine hjemland! De kan ikke bli noe annet enn hva de er! Et norsk statsborgerskap eller opphold i Norge forandrer ikke deres opprinnelige nasjonale trekk og deres kulturtrekk. Ingen kan flykte fra sine etniske eller nasjonale særpreg. Nissen flytter med på lasset. En katt som føder sine unger i et kufjøs føder kattunger som vokser opp som katter, ikke som kuer.

Fridtjof Nansen var klar over at storparten av hjemløse og flyktninger alltid ville være rotløse og bli en byrde for mottakerlandet, og ofte en fare for sine omgivelser. Den beste løsning for flyktninger — og for politikerne som skal tjene sitt eget folk - er å føre dem tilbake til sine hjemland!

Nansen sa : Grekerne skal være i Europa, og tyrkerne skal tilbake til Lille-Asien. Nansen repatrierte med små midler 430. 000 flyktninger fra første verdenskrig.

Han betalte ut av sin egen lomme for reiser og hotellopphold, og han ga Nobelpris-pengene til bl.a. kjøp av maskiner og såkorn, og for å hjelpe flyktningene til å bygge opp sine egne hjemland. Norske politikere og regjeringer bruker nordmenns skattepenger for å gi luksustilværelse til asylsøkere der bare et fåtall av dem har krav på flyktningstatus. Likevel benevnes alle som flyktninger. Og et overveldende flertall av dem som kommer har ikke identitetsbevis, og det i en tid med terrorister og andre kriminelle som utnytter asylinstituttet til det ytterste. Men uansvarlige politikere, og andre innen innvandringslobbyen, tar ingen hensyn til sitt eget folks ønsker og behov.

Det er ingen grenser for hvor generøse de er når det gjelder asylanter og fremmede. Når politikere, biskoper og andre lobbyister omtaler såkalte flyktninger/asylsøkere løper tungen deres løpsk i svulmende skryteorgier.

Da skal det også visstnok tråkkes i Nansens fotspor. Storartet! Så sett i gang da og repatrier! Vet dere at folk fnyser av påstandene om at dere ikke har penger til å sende asylsøkerne tilbake for, mens dere har masser av penger til luksusopphold for dem i høykostlandet Norge? Når tid vil dere behandle det norske folk som selvstendig tenkende mennesker og ikke som krypende krek?

Nansen hadde også en glødende fedrelandskjærlighet. Han hevdet at kjærlighet til frihet og uavhengighet er uatskillelig forbundet til fedreland og folk.

«Her hev me rudt og her hev me budd og her er den teigen som far min hev snudd», sier Nansen i en 17. mai tale.

Landet som det er, er arven etter våre fedre, det er frukten av deres arbeid som vi øket skal gi til våre barn. Det rommer alt som for oss gir livet verdt å leve, sa han.

Flertallet av dagens norske politikere eier ikke nasjonalfølelse. Og det er blitt politisk ukorrekt å ha nasjonalfølelse utenom den 17.mai. Snart er det intet igjen til våre barn. Da blir de flyktninger, og hvor skal de måtte dra?

Tenk over at landets maktelite har tvunget folket til å være tilskuere til en asylpolitikk som vil gjøre dem selv til flyktninger i fremtiden. De som har nasjonalfølelse, og som motarbeider en slik utvikling, blir overvåket av politi, forfulgt av myndighetenes betalte pøbelgjenger og straffet av domstolene!

Nansen skriver at et dyr verner om sitt rede og sitt avkom. Nordmenn er vel ikke av ringere byrd? Det er enhver borgers plikt å tenke på landet, verne om det, en oppgave som han i likegyldighet ikke kan overlate til andre.

Nansen skriver videre: «Vi vil ikke la oss trampe på. Det er bedre å falle med ære enn å leve med skam! Dårligere arv kan en ikke gi sine barn!» Måtte Nordmenn våkne opp og forsvare sitt kjære fedreland! Ikke være så dorske, apatiske og mette at de godtar politikeres og regjeringers svik !

Britt Tveiten, Olsvik