Det er naivt å tro at det ikke gir sosial dumping. Hvordan skal det bli når det allerede i dag er et problem at norske arbeidere blir sagt opp til fordel for lavere betalte utlendinger? Er ikke bussjåførene til Connex eksempel på hvordan forholdene vil bli? BT har tidligere hatt reportasjer om utlendinger som stikker av med jobber på Mongstad. Landet risikerer å være uten egne arbeidere innen en rekke yrker. Disse yrkene vil ha det til felles at de er ubeskyttet, produktive og ikke representert blant politikere. Resultat? Landets egen kompetanse går ned. Og det kan ikke regnes som et sosialt fremskritt.

At Venstre går inn for økt arbeidsinnvandring i ren solidaritet tror jeg ikke noe på. Olaf Thommessens solidaritet når i alle fall ikke lenger enn til eget hagegjerde. Er det ved å bli arbeidsledig man skal vise sin solidaritet? Det er folk med Olaf Thommessens holdninger som sørger for at vi får økte klasseskiller her i landet.

At vi mangler arbeidskraft innen en del yrker skyldes først og fremst en for stor offentlig sektor som sløser med arbeidskraft som kunne vært brukt i mer produktive yrker.

ØRNULV DAHL, BERGEN