Man må vel nesten være akademiker/professor for å si noe slikt ut i offentligheten. Dette grenser til naivitet, selv om det er et sterkt ord.

Rovdyr må begrenses, slik at man kan drive forsvarlig hysdyrhold i hele landet.

Dersom det tilsier at man skal foreta en kontrollert felling, vel så gjør vi det.

Det er jo også slik vi forvalter de andre bestandene av vilt. Vi må bare innse at vi ikke kan la rovdyrene formere seg uhemmet uten kontroll, noe som «enkelte» gir uttrykk for.

Selv blant de som ivrer for ulvefredning innser at man skal kontrollere bestanden. Det eneste man er uenige om, er hvor stor bestanden bør/skal være.

Det er det heldigvis Norske myndigheter som avgjør, og ikke WWF og andre spesielle grupperinger.

Det er nå en gang slik her i landet, at vi lever av fysisk arbeid som gir oss mat, og jeg vil se den nordmann (vestlending) som vil avstå fra sitt pinnekjøtt til jul, sin får-i-kål om høsten og en deilig lammestek, for at ulven i Norge skal få leve fritt.

Vi ønsker jegerne lykke til og satser på god gammeldags får-i-kål til helgen.

ROLF GUDMUNDSEN