Av Erna Solberg,stortingskandidat Hordaland Høyre

Videre er det klart at lysten til å gjøre noe var større enn evnen til å gjøre noe fornuftig.

Konjunkturavgiften er blitt trukket frem mange ganger, og på det punktet kom angeren frem når nachspiel-deltakerne ble konfrontert med konsekvensene. Resultatet kjenner vi, de snudde i saken.

De reduserte avskrivningssatsene på næringsbygg er et annet eksempel på hva som skjer på hotellrom i de sene nattetimer. De trengte mer penger til å betale for moroa og satte ned avskrivningssatsen på næringsbygg i sentrale strøk til null prosent og i distriktene til én prosent. Lars Gunnar Lie forklarte det på denne måten: «Det var en totalvurdering som gikk på provenyet som skulle inn med de endringene som ble gjort.» Med andre ord; vi trengte mer penger til moroa. Det deltakerne glemte (?) er at ingen bygg står evig, i hvert fall ikke uten massivt vedlikehold, noe avskrivningssatsene tidligere har hjulpet til med. Nå har Ap, KrF, V og Sp satt ned disse satsene, og det med tilbakevirkende kraft slik at byggeiere må redusere på vedlikeholdet. Union Hotel i Geiranger er bare en av de bedriftene som får svi som en følge av nachspiel-moroa på Plaza. Hotellet må nå betale over 40 prosent mer i skatt, vedlikeholdet må reduseres og likviditeten forverres.

Senterpartiet har nå skjønt at den reduserte avskrivningssatsen får store konsekvenser for bøndene og vil derfor åpne for unntak for dem. Når skal de og deres samarbeidspartnere skjønne at dette også har konsekvenser for alle andre næringsdrivende både i distriktene og sentrale strøk? Når skal de skjønne at det å endre slike vesentlige rammebetingelser for investeringer som avskrivningssatsene er, som i sluttfasen av en budsjettbehandling vil ha negative virkninger langt utover selve skatteøkningen. Høstens budsjettbehandling har vist at ingen deler av skattesystemet er faste elementer og forutsigbare når politikere fra Ap, KrF, Senterpartiet og Venstre leter etter penger. Det har avskrivningssatser og utbytteskatt vist, det kan bli en dyr øvelse for Norge som fremtidig etableringsland for nyskaping.