Kommunepolitikerne gjør en kjempejobb, når de skal fordele de pengene de har, på alle oppgavene og utfordringene de sitter med. I alle kroker er det noen som roper på mer. Selv politikerne er fortvilet. For de ser at det mangler penger. Masse penger.

Da er det jeg ser at regnestykket mitt begynner å gå opp. Nå stemmer det. Når vi går ned i lønn, kan vi ikke kjøpe like mye som før. Det samme skjer nå i kommunene. Bergen kommune får ikke inn så mye i skatteinntekter at de makter å opprettholde de ordningene og tjenestene vi kjenner og forventer blir løst. Det er på Stortinget det bestemmes hvor mye kommunene skal få i inntekter. Når politikerne på Stortinget gir oss mange milliarder kroner i skattelette, blir resultatet at Bergen får tilsvarende mindre inntekter, og derfor må de legge ned skoler, derfor må de stramme inn på tjenester for syke og eldre, derfor kan brannstasjonen i Arna bli lagt ned. Slik kunne jeg fortsatt. Lenge. Vi har valgt politikere som vil det slik. Når vi velger politikere som vil redusere tjenester innen skole og helse, ja så må vi ikke komme etterpå og være sure for det. Jeg opplever at vi har valgt politikere til Stortinget, som sier vi skal kunne handle for 200 kroner, men får bare 150. Hvem er blitt lurt?

EDVIN BRATLI, SENTERPARTIET