Kjøpesummen var utrolig lav fordi kommunen satte som forutsetning at bygget skulle brukes til kunst og kulturformidling. Kjøperen forpliktet seg på at han skulle bruke bygningen som kunstgalleri.

Det som skjedde var at vi i stedet fikk en pub! Bydelen fortjener en bedre bruk av et så unikt bygg. Doktor Wiesener var en sosialt engasjert lege som så arbeidsfolkets/allmuens behov for renslighet på slutten av 1800-tallet. Wiesener var også initiativtaker til Nygårdsparken.

Selve bygget er en perle der den ligger mellom Dreggen og Sandviken.

Gjelder klausulen for Dr. Wiesener fremdeles?

Har ikke kommunen ansvaret for at denne blir overholdt overfor nye eiere?

KJELL JOHANNESSEN, KERAMIKER/SKULPTØR