Begrunnelsen er at innbyggerne i dette landet sløser med strøm, og at forbruket bare øker. Ja, la oss se på hvorfor forbruket øker. Vi bor i et land der det er kaldt nesten hele året, og derfor nødvendig å ha ovnene på. På 1960 tallet hadde svært mange av husstandene i hele landet koksovner og oljekaminer. Så kom oljekrisen , og økning av prisene på parafin .mange gikk da over til elektrisitet som varmekilde. Forbruket på strøm steg da mye. På 80— og 90-tallet kom miljøbølgen over landet og myndighetene oppfordret alle til å bruke fornybar energi til oppvarming. Da var det en eller annen i Ooslo som fant ut at nå var forbruket steget så drastisk mye at det måtte legges store avgifter på strømmen , for å få forbruket ned igjen. Tenkte de da aldri på at det er jo alle som har gått over fra koks og oljefyring , som står for mestedelen av merforbruket og alle de kjøpesentrene som ikke var på 1960-tallet, som er med på å øke totalforbruket. Det er enighet på Stortinget om at på grunn av miljøhensyn, må forbruket ned. Dette er dobbeltmoral. Det er kun avgifter til staten som ligger bak miljøtanken. Staten har solgt kullet som utvinnes på Svalbard til blant annet Danmark , som brenner det i kullkraftverk, som igjen selger strømmen til Norge. de er også første gang jeg har hørt at en statsminister kunngjør et vedtak i en nyttårstale. Videre vannkraftutbyggingen stoppes. Tanken til Arbeiderpartiet er at mangelen på vannkraft skal bli så stort at gasskraftverk blir redningen, for gasskraft er Arbeiderpartiet sin fanesak. Ddette gjøres gjennom store avgifter på strømmen, og stans i utbyggingen av vannkraft. Det er ikke grenser for hvor mye vi skal betale i avgifter i dette landet. Det er bare moms på skatt som mangler. Av Tormod Tertnes Tertnes