Fartsreduksjonene er permanente. Det vil bli iverksatt enda flere reduksjoner senere i høst. I Sogn og Fjordane blir fartsgrensen satt ned på 21 kilometer vei, for, Sogndal delt på åtte ulike strekninger ved Førdeog i Vågsøy.

I Hordaland ca. 30 kilometer.

Totalt i hele landskal farten ned på syv strekninger, til sammen et får rundt 1500 kilometer vei nye fartsgrenser.

Sparer liv

— Mellom 10 og 15 liv kan spares på dette hvert eneste år, sier seksjonsleder Finn Sundby ved trafikksikkerhetsseksjonen ved Vegkontoret i Sogn og Fjordane.

— Ved frontkollisjon med en nyere bil der alle bruker bilbelte, er risikoen stor for en dødsulykke ved 80-85 km/t. Ved en fart på 70 er muligheten stor for å overleve, sier seksjonsleder Sundby.

— I Hordaland regner vi med at antallet ulykker med alvorlige skader vil bli redusert med opptil syv per år, opplyser Tor Høyland, sjef ved trafikksikkerhetsseksjonen, Hordaland vegkontor.

- Ikke flere råkjørere

— Vil ikke dette bare skape flere råkjørere? ý Nei, det tror jeg ikke. Vi vil få redusert gjennomsnittsfarten med noen kilometer i timen - og farten har en klar sammenheng med antall ulykker og alvorlighetsgrad. Vi er rimelig sikker på en god trafikksikkerhetsgevinst, sier Høyland.

— Enkelte vil mene at dette er helt unødvendig og at trafikken nå vil gå irriterende sent?

— Fartsreduksjonene gjelder kun spesielt trafikkfarlige veiområder - det gjelder ca. fem prosent av 80-strekningene i landet. Kostnadsøkningen ved lavere fart vil klart bli oppveiet ved det samfunnet sparer på ulykker, understreker Høyland.

Sparer liv

De fleste steder blir farten redusert fra 80 til 70 km/t, noen få steder fra 80 til 60 km/t. De nye fartsgrensene vil følges opp med flere politikontroller. Vestfold fylke har vært prøvekanin for de nye fartsgrensene etter mange alvorlige ulykker. Til sammen ni mil av E18 gjennom fylket fikk redusert fart i 1999.

— Lavere fart kombinert med intensiv politiovervåkning, gjorde at tallet på alvorlige ulykker og dødsulykker gikk kraftig ned, sier seksjonsleder Erik Thomassen ved Vegkontoret i Vestfold.

Han sier at farlige forbikjøringer ikke er et problem etter fartsreduksjonene.

— På grunn av mye trafikk skjer det sjelden. Det vi ser er at bilistene har fått en roligere kjørestil. Farten er redusert med 6-7 km/t i snitt når politiet er på veiene, og 3-4 km/t når politiet ikke er der, sier Thomassen.

GRAFIKK: YNGVE STEENSÆTH