Ja, ikke for det, problemer har det jo vært lenge, men det som nå avdekkes er nesten for utrolig til å være sant! Flere og flere er av den oppfatning at Norge drives som et u-land på en rekke områder. Herunder helse— og eldreomsorg. I en følelsesladet reportasje i en herværende avis kunne vi lese om rystende forhold på en av byens institusjoner. Bemanningen var så lav at institusjonen nærmest var å betrakte som en oppbevaringsanstalt. Et dødens forværelse! Vedkommende som ble intervjuet uttalte at bemanningen nå var så lav at beboerne ikke lenger kunne dusjes hver 14. dag! Altså har man sett på dusjing hver 14. dag som akseptabelt tidligere! Det i seg selv bør gi rom for ettertanke ...

Nå ser vi også at skolene ikke lenger kan tilby barna den undervisning og den kvalitet som de har krav på. Ja, noe så simpelt som å stenge skolenes svømmebassenger skal redde byens økonomi ... Og i bydelene sitter de politiske «gisler» og vrir seg i frustrasjon. Hvem har ansvaret?

Svar: byrådet og Frp. Frp støttet 2002-budsjettet fra byrådet da det ble vedtatt i desember i fjor. Derfor blir det ikke så rent lite patetisk å lese hyppige innlegg fra Frp-ere som klager sin nød over uverdige forhold både her og der. Sannheten er at Frp fossror, og løper fra sitt ansvar for elendigheten. Høyre er ikke særlig bedre stilt, som har vært med på å sikre flertall for de kuttforslag som byrådet la frem. Men der i gården er jo maktvegring det mest iøynefallende for tiden ...

Dere som skal stemme til neste høst: Husk nå på hvem som er ansvarlig for tilstanden.

TERJE OLSEN, MEDLEM PENSJONISTPARTIETS POLITISKE UTVALG