— Dessverre har det ikke lykkes oss fremme et forslag som alle partier kan slutte seg til, sier leder i komite for finans og næring, Martin Smith-Siversten.

I snart tre år har kommunens vann- og avløpsgebyrer vært en gjenganger i kommunale organ. Etter at kommunerevisjonen konstaterte at kommunen hadde krevd for mye i gebyrer, har overslagene over beløpets størrelse variert med mellom 30 og 800 millioner kroner.

Byrådet mente lenge at det ikke var krevd noe for mye, men etter en høring nå i høst er det nå enighet blant samtlige partier om at kommunen har krevd for mye, uenigheten har mye gått på å beregne et beløp.

— Vi er enige i de store linjene, men har ikke klart å bli enige om summen, sier Smith-Sivertsen.

Frp og RV har villet betale tilbake mer, men har ikke fått med seg Arbeiderpartiet, KrF og Høyre på dette.

Fylkesmannen må godkjenne at kommunen betaler pengene tilbake ved å redusere gebyrene. Avhengig av hans godskjenning kan gebyrene alt reduseres fra neste år. Reduksjonen blir beskjeden og neppe mer enn ti prosent årlig eller rundt 250 kroner.

— Når bystyret har gjort sine vedtak og fylkesmannen har sagt sitt overlates denne saken til byrådet. Det som er klart er at tilbakebetalingen vil skje over flere år, sier Smith-Sivertsen.

Saken avgjøres 13. oktober.