Dette er noe alle burde enga-sjere det i. Ikke bare si «Sett dem i fengsel når de gjør noe galt». Hva med kriminalitets-forebyggende arbeid? Ikke bare blant mørkhudede, men også blant hvite. Det er feil at det kun bir oppstyr når mørkhudede gjør noe som ikke følger norske lø-ver, men hva med hvite. De gjør noe som ikke følger norske lo-ver, men hva med hvite. De gjør da mye galt de også. Men blir det noe skriveri om det i avise-ne. Nei! Kom igjen skjerp de-re!!!

KLASSE1 HS VED DANIELSEN VIDEREGÅENDE SKOLE.