Når de gjør det med ståk og spetakkel, er det utrivelig.

Men når de avslutter det med vrælefest på Vågsallmenningen til 01.00, da vil jeg ikke mer. Slutt å plage oss!

Dahl