Dette er så urettferdig at det får meg til å se rødt!!!

Som alle vet har vi en læreplan og en opplæringslov. L-97 er en ressurskrevende plan som blant annet sier at elevene skal dra på ekskursjoner, drive prosjektarbeid, arbeide med IKT for å nevne noe. I tillegg sier den noe om at alle har rett til lik opplæring uansett forutsetninger. Og opplæringsloven sier at alle elever har rett til tilpasset opplæring.

Vi skjønner alle at dette koster penger. Allerede før skolene ble pålagt å kutte i sine budsjetter var dette en plan som var vanskelig å realisere. Hvordan er det ikke nå, etter at skolene er blitt pålagt å kutte i sine budsjetter, mulig for dem å realisere planene i L-97 og rette seg etter opplæringsloven? Kommunen tvinger skolene i Bergen til ikke å kunne realisere L-97-planene og til å bryte med opplæringsloven.

Dette medfører at arbeidsdagen til både elever og lærere blir svært vanskelig. For ikke å snakke om de rektorene rundt om i kommunen som må foreta kutt i et allerede ressursknapt skolebudsjett for å kunne spare det som kommunen har pålagt dem.

Jeg henvender meg til våre politikere og spesielt utdanningsminister Kristin Clemet. Nå må dere stå inne for det dere en gang har vedtatt. Dere må sørge for at skolene får ressurser i form av penger slik at det er mulig å realisere L-97 og opprettholde opplæringsloven. Dette er en læreplan og lov som tross alt er vedtatt av dere. Og pålegget om nedskjæringer i skolen må dere ta tilbake. Noe annet ville være en skam!!

KRISTIN OHNSTAD, MOR TIL TO SKOLEELEVER OG FAU-MEDLEM