I årevis har NSB benyttet togvogner østfra, der tydelig markering av egne vogner for kortkunder ikke har hatt gyldighet vest for Finse. Togreisende vestpå er blitt opplært av NSB til ikke å bry seg om informasjonen inne i togene. Gjennom stadig forandring av togvognene, fra museumsgjenstander fra 50-årene til splitter nye togsett, har NSB lært opp kundene her vestpå til å ta til takke med det de får. Informasjonen om bord hadde ingen gyldighet her vest.

Fra nyttår innførte så NSB regelen om egne vogner for reisende med månedskort også her vest. Om vi får lov til å bruke toalettene før vi kommer til Lillestrøm, er jeg ikke helt sikker på. Men NSB har ikke tatt konsekvensen av at de selv i årevis har feilinformert publikum. De som reiser regelmessig med toget, er blitt informert om omleggingen, men publikum som bor langs banen og som reiser en gang iblant, har ikke fått noen informasjon. NSB kunne selv fortelle at avisoppslaget om bøteleggingen hadde vært god informasjon for dem!

NSB må ta sine reisende mer på alvor. Her har NSB gjort en slett informasjonsinnsats. NSBs behandling av publikum er i ferd med å bli et argument for ny veitunnel gjennom Ulriken.

SVEIN-ERIK RASTAD,ARNA