Fordi NSB har vært Norges eneste togoperatør av noen størrelse de siste 150 årene, er det bare NSB som eier passasjertog i Norge. Den som vinner anbudskonkurransen, for eksempel på Vossabanen til Myrdal, er derfor helt avhengig ikke bare av NSBs togmateriell og NSBs togvedlikehold, men sannsynligvis også NSBs lokførere, konduktører og annen togkompetanse.

Dette er alle parter vel kjent med, og NSB har vært i dialog med departementet om dette i mange måneder. NSBs ledelse har understreket at den skal legge alt til rette for at operatører som vinner anbud i Norge skal få tilgang til det de har behov for av materiell, teknisk vedlikehold og annet togfaglig utstyr og kompetanse.

Om dette skal skje i form av en felles materiell— eller personellpool, eller om NSB skal leie ut materiell eller kompetanse, er det ikke tatt stilling til. Dette er blant de problemstillingene som må avklares før vi kan komme videre i prosessen med å skape konkurranse om sporet i Norge.

Det som virker helt usannsynlig, er at de utenlandske selskapene som evt. vinner konkurransen om å kjøre tog til f.eks. Myrdal, må ta med seg egne tog som det vil ta flere år å få godkjent for bruk i Norge, og egne lokførerere som kanskje bare har erfaring fra europeisk sletteland uten snø og is. NSB har for øvrig tatt initiativet til at det blir opprettet en offentlig opplæring av lokførere i Norge, hvor NSB i dag har ansvaret for all slik opplæring.

Det er ikke NSB som bestemmer hva som skal være konkurransereglene. Det gjør departementet. Og NSB har ikke til hensikt å stikke kjepper i hjulene for konkurrentene. Det vi i NSB vil gjøre, er å legge hele vår kompetanse og erfaring inn i anbudet og for fortsatt å være den som får kjøre tog på Vossabanen.

Audun Tjomsland, NSB Persontog