Av Erik Danielsen, Bergen

Mange i Norge er det som lytter oppmerksomt til utviklingen i Midtøsten. Dessverre blander NRKs nyhetsmedarbeidere rene nyheter og kommentarer om hverandre så ofte at stadig flere mennesker i dette land ser seg tvunget til å måtte lese nyhetene i utenlandske aviser og på utenlandske nettsteder for å holde seg oppdatert om utviklingen i Midtøsten.

Senest lørdag kveld på NRK Dagsnytt fikk vi oppleve dette. Bakgrunnen var at Sharon hadde gitt Arafat 24 timer til å vise at han ville stoppe terroren og volden mot Israel.

I NRK Dagsnytt kl. 22.00 gav Sunnanå tre forklaringer på hvorfor han tvilte på at Arafat ville klare å stoppe terroren og volden, underforstått at han gjerne ville hvis han bare kunne. Første grunnen var at Israel hadde satt de palestinske «sikkerhetsstyrkene» ut av spill pga. av Israels angrep på disse den siste tiden.

Det stemmer at Israel har angrepet dem fordi de beviselig har vært direkte og indirekte ansvarlig for flere av terrorangrepene mot Israel.

Israel foretrekker å konfrontere de som står direkte bak og styrer terroren, og på den måten spare både israeleske og palestinske menneskeliv. Dette taktikken, som selvsagt Sunnanå alltid er snar med å kritisere, hadde ikke vært nødvendig hvis Arafat og hans selvstyremyndigheter hadde tatt ansvar og gjort jobben selv. Men denne jobben nekter PA å utføre av en enkelt grunn: De står nemlig selv bak mange av terrorhandlingene mot sivile og militære mål i Israel. Terroren er en del av PLO sin strategi. Med andre ord er Arafat og den Palestinske Autoritets politi— og sikkerhetsstyrker ikke en løsning på volds- og terrorproblemet, slik Sunnanå vil ha oss til å tro, men utgjør i stedet selve problemet. Selvsagt i samarbeid med Hamas, Hellig Krig og flere andre terrorgrupper.

Hvorfor da beskylde Israel for å ha vanskeliggjort Arafats arbeid for å stoppe terroren? Israel har jo etter beste evne hjulpet Arafat til å stoppe volden? Israel er tvunget til å iverksette de tryggingstiltak som enhver regjering har rett og plikt til å utføre overfor sine egne innbyggere, tryggingstiltak som PA selv burde ha utført i respekt for israelske og palestinske liv. Fordi Israel nå puster de palestinske «sikkerhetsstyrkene» tungt i nakken, har de i den senere tid fått vanskeligere «arbeidskår». De må bruke mer tid og energi bak sin krigføring mot Israel, fordi de er tvunget til å stadig gjemme seg og operere i det skjulte under frykt for å bli innhentet av israelske sikkerhetsstyrker.

Men ikke nok med dette. En time senere, på NRK Dagsnytt kl. 23.00, måtte NRK fjerne Sunnanås ideologiske «nyhetsinnslag». Arafat hadde nemlig i mellomtiden erklært overfor media, og det for en gangs skyld på arabisk, slik Sharon så mange ganger har krevd, at han hadde bedt sine sikkerhetsstyrker om å inngå våpenhvile.

Med denne kunngjøringen innrømmet Arafat at PA fører krig mot Israel og satte dermed fot under Sunnanås retoriske analyse av situasjonen.

Man kan mistenke NRK for å ha en skjult agenda bak sin Midtøsten-dekning.

I hvert fall er det sikkert at den stadige sammenblandingen av fakta og kommentarer i de daglige nyhetsinnslagene på NRK TV og radio, bidrar til å tilsløre selve hendelsene og den sammenhengen som de fremtrer i, i en slik grad at «nyhetene» ikke er til å kjenne igjen.

Kjære NRK: Fortell oss gjerne om hver eneste palestiner som blir drept, også de som blir drept av sine egne. Gjengi gjerne palestinernes meninger og tolkninger og påstander. Fortsett gjerne med å referere til palestinske påstander om israelernes uhyrligheter ukritisk som nyheter uten å undersøke sannhetsgehalten i dem. Men la oss også få høre motpartens syn. Og spar oss for de evinnelige kommentarene og bortforklaringene når konkrete nyhetshendelser skal gjengis. Dere trenger ikke å oppdra oss. La oss få tenke selv og gjøre våre egne vurderinger. Vi kan selv legge sammen to og to. På forhånd takk.