Desto mer påtagelig var det at NRK 1 i sine nyhetssendinger samme dag kun hadde et meget kort oppslag om denne begivenheten, dvs. i Dagsrevyen kl. 19.00.

I nyhetssendingene kl. 21.00 og kl. 23.00 samme dag ble Festspillene overhodet ikke nevnt. Man kan jo gjøre seg tanker om hvilken plass i nyhetene fra NRK 1 et tilsvarende arrangement i Oslo ville ha fått.

I «beste» tabloidstil ble derimot festlighetene i Trondheim dekket. Det har jeg for så vidt forståelse for, men «det ene behøver ikke nødvendigvis å utelukke det andre».

Har NRK en forklaring? Eller er Festspillene i Bergen kun en lokal begivenhet?

Ole Johan Giertsen