For å gjøre NRK denne tjenesten, må man betale en ukentlig avgift, samtidig som man forplikter seg til å fylle ut et spørreskjema, delta i gruppesamtaler når NRK måtte ønske det, m.m. Man skal vel lete lenge etter større maktarroganse!

For det første har altså NRK brukt lisensbetalernes og skattebetalernes penger for å utvikle et kostbart prosjekt som kun noen få av disse vil ha glede av. Forutsetningen for å benytte dette tilbudet er nemlig at man har pc, internett-tilgang og ADSL. Men det er helt i tråd med kjent NRK-stil å dyrke sine egne interesser og sin egen utvikling fremfor å gi kundene den tjenesten de betaler for. Det går jo stadig frem av leserinnlegg at det fortsatt er seere som ikke har tilgang til NRKTO.

NRK har mye å lære av sine konkurrenter! Konkurrentene setter både brukere og kunder i fokus — tilbudet er rettet mot brukernes ønsker, og brukeren er fullstendig oppmerksom på at dette innebærer reklameinnslag fra dem som betaler for gildet. NRK krever lisensavgift, trekker midler fra statsbudsjettet, pådytter brukeren reklamemateriell - og gir totalt blaffen i brukernes ønsker og behov. Målsetningen ser ut til å være å presse mest mulig penger ut av den norske befolkning for at staben på Marienlyst skal få digge seg selv (lokalavdelingene ser tross alt ut til å være mer kundeorientert). Er det ikke snart på tide at vi kvitter oss med dette maktorganet?

Av Sissil Bruun Sørensen