NHO forventer at norske bedrifters aktiviteter ikke strider mot dette.

Ting har endret seg fort til det bedre på dette området. Så sent som på 90-tallet tillot f.eks. norske skattemyndigheter bestikkelser ført som fradrag på skatten, når man opererte i enkelte land. En OECD-konvensjon fra 1997 gjorde slike bestikkelser kriminelle.

I løpet av kort tid har mange selskaper gjort et imponerende arbeid for å tilpasse seg den nye rettstilstanden. NHO var tidlig tydelig på banen, og i år 2000 kom initiativet Standpunkt korrupsjon, som markerer at norsk næringsliv er en medspiller i kampen mot korrupsjon.

Statoil-saken har for oss hele tiden vært et spørsmål om helhetsvurdering. I likhet med de fleste andre, vet ikke NHO alt om saken. Vi vet at Statoils interne varslingsrutiner har fungert, og vi vet at nå avtroppende styreformann og administrerende direktør har beklaget. Vi er litt skuffet over at det virker som om vi er de eneste som har ment at etablerte organer for styring av selskapet må få lov til å virke, også i en sak av denne karakter.

For markedsøkonomien er korrupsjon en kreftsvulst, ekstra kostnader og uheldig konkurransevridning. Næringslivet er tjent med at korrupsjon bekjempes. Korrupsjon er ulovlig. NHO vil fortsette sitt engasjement mot korrupsjon.

JENS ULLTVEIT-MOE,

PRESIDENT I NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON