Erling Lae (H)byrådsleder i Oslo

Det skal sies til avisens unnskyldning at påstanden er blitt fremsatt av andre tidligere, men den blir ikke sannere av den grunn. Verre er det at BT blander den usanne myten sammen med de mest avskyelige volds— og drapshandlinger i vårt samfunn.

I Oslo har vi 108 kommunale og 69 private ungdomsklubber som dekker alle bydeler, og som mottar godt over 100 millioner til drift. Det brukes langt mer på forebyggende ungdomstiltak i bydelene enn før. De siste ti år er ingen fritidsklubber blitt lagt ned med unntak av en som måtte få penger til nye lokaler, og som har fått det. Derimot er det de siste årene opprettet en kjede av nye tiltak inn mot sentrum av Oslo for å fange opp utsatt ungdom som lett knytter seg til gjenger. I tillegg til dette utføres det et formidabelt arbeid av frivillige organisasjoner med støtte fra Oslo kommune.

Utover satsingen på ungdomstiltak at det aller viktigst å satse på skolen. Derfor vil jeg minne om at elevene i grunnskolen i Oslo får 722 timer mer pr. år enn landsgjennomsnittet. Det tilsvarer et helt skoleår ekstra. Jeg vil også minne om at Osloskolene nå blir rehabilitert for 6 milliarder kroner over 8 år. Det dreier seg om 2000 enkelttiltak, og det gjør Skoleetaten i Oslo til Norges nest største byggherre.

Oslo har for øvrig en barnehagedekning på 75,2 prosent, og i bydeler med mange innvandrerbarn er det gratis korttidstilbud for 5-åringer.

For ordens skyld: Fremskrittspartiet har aldri fått tilslutning til sin politikk i forhold til barn og unge i Oslo eller overfor flyktninger og innvandrere. Høyre har lagt vekt på å være brobygger i forhold til våre nye miljøer, og det er de siste år satset langt mer på unngå at flyktninger og innvandrere blir isolert fordi de stenges ute fra arbeidslivet. Det er også utarbeidet en offensiv strategi for å fjerne nazi-miljøet der dette finnes.