Norge har et høyt forbruk av elektrisk energi, men ikke et høyt energiforbruk pr. person eller person pr. kvadratmeter boflate. Det vil si at norske forbrukere bruker mindre energi pr. kvadratmeter boflate enn de øvrige nordiske land.

I Norge varmer vi opp over 120 kvadratmeter pr. husholdning, mens de øvrige nordiske land varmer opp mindre enn 85 kvadratmeter. Vannkraften gir oss muligheten til å bruke elektrisitet der andre må bruke for eksempel gass og olje direkte.

Politikerne har lukket øynene for kraftkrisen som fagmiljøer har varslet i flere år. Politikerne har ensidig fokusert på alternative løsninger, som verken er miljømessig eller samfunnsøkonomisk riktige. Politikerne har mistet fokus på løsninger som ligger klart i dagen. Regningen må norske forbrukere og næringslivet betale.

Tiltak som kompenserer for dagens energiunderskudd kan enkelt og raskt etableres: Ta i bruk eksisterende teknologiske løsninger for styringssystemer for energibruk i bolig og næringsbygg. Dette er enkelt og billig, og vil redusere energiforbruket i Norge med ca. 10 prosent (3-4 TWh).

Moderniser og oppgrader eksisterende kraftverk og overføringslinjer. Potensialet er her anslagsvis 5 TWh. Disse kortsiktige tiltak vil kompensere dagens energiunderskudd på ca. 7 TWh.

Ta kontakt med elektroentreprenør for å få råd og tilbud på gode økonomiske og miljøriktige løsninger for redusert energiforbruk.

Fremtiden er elektrisk!

Det hevdes at man ikke bør bruke et så fint produkt som elektrisitet til noe så simpelt som å varme opp luft til 20 grader. I virkeligheten forholder det seg motsatt. Man trenger et høykvalitetsprodukt for effektiv energiutnyttelse hos forbruker.

Ikke glem miljøet.

TORE BERG HANSEN,

DAGLIG LEDER NELFO BERGEN OG OMEGN