Totalt har kommunen i år et driftsbudsjett på ca. ni milliarder kroner. Selv med så store inntekter og utgifter utgjør 250 millioner merkbart mange penger.

Her er noen sammenliknbare tall, hentet fra byrådets budsjettforslag for 2003:

  • Kommunalt barnevern: 210 millioner
  • Kulturbudsjett: 188 millioner
  • Kommunale veier: 118 millioner
  • Helsetjenester: 226 millioner

Bydelsdirektøren i Bergenhus foreslår i sitt budsjett å kutte 50 millioner for å rette opp bydelens økonomi. Det innebærer 20 millioner i kutt for bydelens hjemmetjenester. Budsjettkuttet fikk de tillitsvalgte til å slå alarm, og i går kveld valgte bydelspolitikerne å be om tenkepause.