Det er en kardinalfeil å stille seg likegyldig til samtidsmusikk. Det er ikke påkrevd å like alt som spilles, men dette kunstuttrykket forteller på en direkte måte noe om verden vi lever i. Det er trist hvis publikum bare ønsker seg komposisjoner laget på 1800-tallet. Music Factory har i mange år levert høyaktuell samtidsmusikk, både prima vare og også substansløse komposisjoner. Men når denne sjangeren tar tingene på kornet, sprenges de gitte rammer, og konsertopplevelsen blir minnerik.

Som under åpningsarrangementet torsdag kveld i Kinasamlingen, Vestlandske Kunstindustrimuseum. Et tjuetall helt unge musikere uroppfører et stykke av etablerte Julio Estrada. Resultatet blir bra, fordi komponisten ikke legger opp til pretensiøse løsninger. Enkle, men virkningsfulle strukturer presenteres ved hjelp av anvisninger på to store tavler som musikerne forholder seg til. Komponisten er også dirigent, og han peker klart og tydelig på tavlene underveis. Dette grepet muliggjør noe vesentlig: Musikken føles ikke komplisert, men settes inn i en forståelig og visuell ramme. For det andre blir publikum vitne til denne konkrete prosessen under fremførelsen, noe som gjør at rytmer, klangfarger og temperament får en mer levende tilstedeværelse enn når musikere bare spiller fra noter og partitur. Så enkelt kan det gjøres, men med godt resultat.

Regnbuen barneorkester og strykerne fra Nattland trivdes åpenbart med samtidsmusikk.

Ragnar Hovland leste underfundige tekster som rammet inn konserten på artig vis. «Skulle ein av ungane sei ordet «fiolin», send han straks i seng utan kveldsmat!»

Konserten litt senere på torsdagskvelden bød på Stefano Scodanibbio på kontrabass. Men når instrumentet nærmest blir dissekert på scenen av en virkelig kreativ musiker, er dette verdt å få med seg. Slagverk-køller og sang supplerte et instrument med stort klanglig register og omfang. Komposisjonene av Estrada, Druckman, Sciarrino og Scodanibbio lød tidvis som et lite orkester og viste stor oppfinnsomhet og variasjon. Ragnar Hovlands tekster passet også inn her: «Kor mange kontrabassar er det plass til i ein folkevogn?»

ANMELDT AV

ESPEN SELVIK