Fra Gaia-bussens høyttalere dundret popmusikken da jeg steg på og betalte.

Ofte har jeg opplevd sure kommentarer fra sjåføren når jeg har bedt om å få radioen slått av. Jeg har derfor et brev fra Gaias informasjonskontor å vise frem om nødvendig. Der står det:

«Når det gjelder radiobruken på bussen, skal det i henhold til instruksene ikke spilles musikk i høyttaleranlegget. Dette tar vi opp med sjåførene dersom vi får meldinger om konkrete tilfeller der det har vært spilt sjenerende musikk.»

Dette viste jeg til sjåføren. Straks ble radioen slått av, uten slengbemerkninger. En god opplevelse og sjåføren til ære.

Andre som er plaget av musikk på bussene: Klipp ut informasjonen fra Gaia i leserbrevet mitt, og la den tale for dere ved behov.

METTE WERNØE, FYLLINGSDALEN