GUNNAR WIEDERSTRØM

— Jeg er svært urolig over det som skjer med datteren min, sier Britt-Alis Walle.

Hun var en av mange urolige foreldre og elever som tok ordet under folkemøtet i går kveld. Hennes datter på åtte år bruker rullestol, har ikke språk, har stadige epileptiske anfall og er fullstendig avhengig av hjelp fra andre til alle funksjoner.

— Jeg liker ikke å sammenlikne, men barn ellers er i stand til å gi uttrykk for sine behov, de er i stand til å aktivisere seg selv. Min datter er ikke det.

Hun undret seg over hva politikerne hadde tenkt å gjøre når de tok ressurser fra de aller svakeste, på tross av at de hadde lovet ikke å gjøre det. På strak arm lovet byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen å sjekke opp i forholdet.

— Vi har gjennomført et kutt på to prosent. Dert var ikke meningen at det skulle føre til lovbrudd, sa Strøm-Erichsen.

I den spesielle klassen på Kalvatræet har de til nå hatt en lærer på hvert barn. Det kan virke svært mye, men Walle sier det er helt nødvendig.

— Behovet er definert av PP-tjenesten. De fire må mates og de stelles. Det går svært mye tid med bare til å dekke de mest grunnleggende behovene. Men i tillegg skal jo datteren min stimuleres. Hun skal lære noe og ha noe å strekke seg etter. Jeg frykter for at hun ikke får det slik situasjonen nå er.

Frem til sommerferien fungerte klassen svært godt. Men da barna kom på skolen til høsten var en av stillingene fjerne.

— Vi har ikke fått noen begrunnelse. Det skyldes vel at alle må være med å trekke lasset når skolen må kutte i budsjettet, sier Walle.

Hun er svært bekymret for fremtiden.

— Jeg har fått urovekkende signaler fra lærerne. De er slitne, og det har vært snakk om sykemelding. Jeg tør ikke tenke på hva som skjer om det skal komme vikarer inn. I en slik situasjon føler du avmakt.