Norske myndigheter må nekte Mullah Krekar opphold i Norge. Han har ingenting i Norge å gjøre, han kan som han over lang tid har gjort, reise til hjemlige trakter i Nord-Irak, eller at norske myndigheter utlever denne mannen snarest til myndighetene i USA — slik at han kan plasseres bak lås og slå på Cuba blant andre terrorister.

Norske myndigheter må nå omgående vise handlekraft ved snarest å inndra bosettingstillatelse og reisebevis overfor Mullah Krekar.

VIDAR KLEPPE,LEDER AV DEMOKRATENE