Et intervju med Mulla Krekar 20. januar viser imidlertid et stort dilemma. Norge har gitt flyktningstatus til en som forsvarer forfølgelse og drap på annerledestenkende. De holdninger som Mullah Krekar viser, kan vi ikke akseptere.

Religionsfrihet er et bærende prinsipp i Norge. Det er også en sentral del av menneskerettighetene. Det setter normer for hvordan vi forventer å bli møtt og også hvordan vi møter andre. Sammen med likeverd og menneskeverd er religionsfriheten sentrale verdier vårt samfunn er bygget på. Det er verdier jeg forventer at alle som bor i landet forholder seg til.

Mulla Krekar sier at han aksepterer og forsvarer forfølgelse. Dette er uhørt. Skal man følge Mulla Krekar fullt ut, kan man si at Norge ikke burde tatt imot han som en muslimsk flyktning. Han bor selv i et kristent land, og det undrer meg at det ikke former hans tanker om hvordan minoriteter i eget hjemland behandles. Ja, jeg undrer på om han evner å se virkningene av sine standpunkt. Heldigvis er ikke Krekar representativ for innvandrerbefolkningen.

Som politiker for Kristelig Folkeparti har jeg møtt mennesker fra ulike religioner som forteller om vold og overgrep i hjemlandet. Noen av disse lever i dag som flyktninger i Norge. Ja, vi så nettopp at to kurdere i Kristiansand som hadde konvertert til kristendom ble forfulgt og var utstyrt med voldsalarm. Kristelig Folkeparti kjemper for en rettferdig og human innvandringspolitikk. Dette innebærer både rettigheter og plikter der loven er vår felles ramme. Derfor kan vi ikke akseptere uttalelser på linje med det Mullah Krekar kom med. Jeg forventer at Menneskerettighetene og religionsfriheten ivaretas.

Vi må verne om de universelle verdier og menneskerettigheter! Retten til liv og forbud mot integritetskrenkelse er to slike. Nettopp derfor har vi bestemmelser i straffeloven som gjør det mulig for oss å dømme en overgriper for overgrep som er gjort i utlandet.

Som kristen mener jeg at trosfrihet er en sentral menneskerett. Det gjelder for meg, for muslimer og for representanter for andre livssyn. Religionsfriheten og ønsket om å være tolerant overfor andres oppfatninger kan likevel ikke aksepteres når det krenker andre.

Mulla Krekars innstilling til meningsmotstandere er derfor uakseptable, uavhengig av religiøst ståsted. På denne bakgrunn kan jeg forstå kravene om utvisning av Krekar. Regjeringen har da også varslet om utvisning, og de går nå gjennom advokatens påklaging. I et rettssamfunn som Norge har likevel alle krav på en grundig behandling av sin sak. Får han ikke det, er det vi som blir de intolerante og inhumane.

Fordi jeg gjennom årene har hatt gleden av å kjenne mange muslimer, vet jeg at Mulla Krekar og hans standpunkter heldigvis har sympati i et relativt snevert muslimsk miljø. Det er min trøst. Min bekymring er imidlertid at Krekars uttalelser fyrer opp under fremmedfiendtlige holdninger. Det er ingen av oss tjent med.

Jon Lilletun, parlamentarisk leder for KrF