SJEFREDAKTØR EINAR HÅLIEN Striden mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune gjør at bybane, Ringvei Vest og de andre gigantprosjektene i Bergensprogrammet kan bli utsatt i flere år. Det er fordeling av fylkets riksveipenger som er problemet. Fylket og kommunen er enige om at disse midlene skal deles 50-50 mellom byen og resten av fylket de kommende årene. Striden har dreid seg om når kommunen skal få sin andel.

Høyre på kammerset Det er Høyres kommunalråd Monica Mæland og gruppeleder Tom-Christer Nilsen i fylkestinget som har klekket ut det politiske grepet som kan komme til å bli kompromisset i striden. Kort fortalt går forslaget ut på å dele riksveimidlene 50-50 alt fra 2003.

Bompengene i Bergen økes fra 10 til 15 kroner fra neste år, men i stedet for å sette pengene på bok lånes de ut til fylket til samme betingelser. Når de store utbyggingsprosjektene tar til i 2005 skal pengene betales tilbake. For å dempe uroen i Bergen for at man aldri mer får se noe til penger man låner ut til fylket skal det lages en forpliktende avtale som gjør at partene kan føle seg trygge.

På denne måten slipper kommunen å låne mer enn de 600 millioner kronene som er forutsatt, og prosjektene i Bergensprogrammet kan gjennomføres innenfor de vedtatte rammene.

Politisk spiselig

Forslaget kan se ut som politisk hokus-pokus sett utenfra, men det kan vise seg å bli dette som skal til for å få en løsning de stridende partene kan leve med. Monica Mæland mener forslaget sikrer at politikerne kan holde ord overfor velgerne når det gjelder bruken av bompengene, og at det derfor ikke skulle være noe i veien for at bystyret kan vedta økningen i bompengesatsene som forutsatt i Bergensprogrammet.

For fylkestinget blir trolig et av spørsmålene om man kan leve med å låne 200 millioner bomkroner til markedsrente av Bergen kommune.

Fylkesordfører Gisle Handeland (A) hadde i går ikke sett forslaget fra Høyre, og var derfor forsiktig med å uttale seg.

— Vi må ha et åpent sinn for å finne en løsning på dette spørsmålet. Det blir blant annet viktig å ta stilling til om dette er praktisk gjennomførbart og om det er juridisk holdbart, sier Gisle Handeland til Bergens Tidende.