debattAv Olav Munch Jensen,undervisningsinspektør Garnes ungdomsskole Her tror jeg skolefolk ofte feiler — det er så lett å ville skjerme de unge fra uheldige påvirkninger og å "konstruere" vår egen virkelighet - å se på samfunnet som vi kunne ønske at det var - det hjelper bare så lite. Vi lever i massekommunikasjonens tidsalder - med internett, digital- og parabolfjernsyn. Og det er urealistisk å tenke seg at vi vil hjelpe ungdom ved å sende "Hotel Cæsar" senere på kvelden! Det vil i beste fall forhindre at de yngste ser serien, mens flertallet også ser fjernsyn senere. Og hva med tilgangen ungdom har til internett, video og parabolfjernsyn? Dette kan vi ikke å forby!Den riktige veien å gå er å drive forebyggende arbeid, både i hjem og skole, slik at de unge utvikler kritisk holdning til inntrykkene de utsettes for, og slik at det dannes en indre styrke til å møte mediepåvirkingen med. Her har både foreldre og skole et ansvar.Jeg vil konsentrere meg om skolen, der jeg mener at det gjøres mye og godt forebyggende arbeid. Dette er veien å gå, hvis en skal bygge opp en motkultur - en kritisk holdning til media. Det vil være bedre å sette kreftene inn her enn i en håpløs kamp for å "forby". Ungdommen må settes i stand til å "skille klinten fra hveten" - til selv å ta valg bort fra de verste utvekstene av mediepåvirkningen.På Garnes har vi en tiltaksplan mot uønsket elevatferd. Denne innebærer systematisk arbeid mot mobbing og kursing i kommunikasjon og konfliktløsing både for elever og foreldre. Vi er også i ferd med å lære elevene å kunne mekle i egne konflikter i skolemiljøet.I skolens studietid legger vi inn kurs i kritisk bruk av media - bl.a. har jeg selv hatt god bruk av "Redd Barna" s mediepakke. Elevene får se video som beskriver hvordan actionfilm lages, hvordan publikum "lures" til å tro at det de ser, er virkelighet, hvordan "ett eneste slag" i virkeligheten kan være nok til å drepe osv. Disse timene etterfølges av gruppearbeid og diskusjon. Jeg opplever at mange får et annet syn på media i ettertid. Kanskje tenker de seg om neste gang de er i ferd med å utøve fysisk vold. Det blir unektelig litt underlig når en ser Mel Gibson bli mørbanket for så like etterpå å være "like fin og hel", når en samtidig har sett "live" fra en hjerneoperasjon etter "ett eneste slag"!Jeg vil slutte med å fortelle om et prosjektarbeid som 10. klassene ved Garnes gjennomførte siste skoleår. I prosjektet "Europa i lys og mørke" fikk de fordype seg i europeisk kultur - positiv og negativ - i det siste årtusen, og prosjektet ble avsluttet med en tur til Tyskland og Polen. Turen ble arrangert av "Aktive Fredsreiser" som tilrettelegger for guidede turer med besøk i konsentrasjonsleirene fra 2. Verdenskrig, men som også vektlegger de "lysere opplevelsene" bl.a. folklorekvelder og besøk i kulturbyen Krakow.Det ble en skoleavslutning elevene aldri vil glemme! Ikke minst var det tankevekkende for de unge å møte tidsvitner som var med på hele arrangementet. Elevene deltok med blomsternedleggelser og fine minnestunder i leirene. Samtidig opplevde de sterkt samhold og fellesskap når de lot tårene renne og følelsene slippe løs.Dette var "virkelighets-tv" på sitt beste, og det viser at det fremdeles går an å nå de unge med "det virkelige livet" - og på denne måten "bygge en grunnmur" slik at de kan se på "drittsekk-tv" med kritiske øyne.