Jeg vil si at det ikke er riktig å sette disse to aktivitetene opp mot hverandre, jeg vil heller si det på den måten at begge aktivitetene er viktig. Er det ikke viktig at barn og unge kan få et tilbud av denne typen, et sosialt miljø hvor kjøring og mekking er det sentrale punkt?

Vi vet at fart og spenning tiltrekker denne aldersgruppen og kan av den grunn på et tidlig tidspunkt motvirke at ungdom kommer borti et dårlig miljø. Det skal ikke glemmes at kjørere under 16 år krever en medfølgende person over 18 år, det er som regel en far, kan også være en mor, og som er med og skaper samhold i familien.

Det skal også sies at det fortsatt absolutt er meningen at turgåere skal kunne benytte Kanadaskogen, man bør merke seg at det aktuelle området ligger ved inngangen til Kanadaskogen mot Lyderhornstunnelen v/Tennebekk. Når det gjelder badeaktiviteten i Tennebekktjernet vil den ikke bli berørt av crosskjøringen da området skjermes i forhold til denne.

I denne sammenheng er det viktig å få presisert tidspunktene for motocrosskjøringen, den er planlagt to dager i uken fra kl. 17-20 i den lyse årstiden og hver lørdag kl. 12-18 (ikke søndager) også vinter hvis ikke frost på baneområdet. Irene Smedhaug flytter fra området dersom det blir motocrossbane ved Kanadaskogen, mitt spørsmål blir da følgende: Hva dersom hun har barn eller barnebarn som ønsker å kjøre motocross, vil hun fremdeles flytte fra området?

Det vil i så fall være et galt signal, da motocrossmiljøet har holdninger og verdier som er viktig å ta med seg videre i livet. Håper Smedhaug fortsatt vil benytte turområdet i Kanadaskogen, selv om en bitte liten del av den vil gi et tilbud til barn og unge som ikke finner tilpasning i andre organiserte aktiviteter.

PETTER KLOVHOLT