Av Amund Drønen Ringdal,formann Hordaland UH

De sier at de kjemper for verdens fattige ... men de vil ikke ha frihandel som gir u-landene muligheter. Unge Høyre mener at måten Attac jobber på, skader saken deres mer enn den monner. Jeg mener at det har samme virkning å kaste en brannbombe på WTO sine representanter som det å kaste rett inn i stråhyttene til dem de prøver å hjelpe.

Verden forandrer seg raskere enn noen gang tidligere. Det eneste permanente er forandringen, sier noen. Ny teknologi og økt kunnskap gjør at mennesker blir mindre bundet av landgrenser. Vi handler mer med hverandre. Vi kommuniserer mer med hverandre. Vi utveksler kultur, ideer og tanker.

Verden er i ferd med å bli grenseløs. Utviklingen gir oss grenseløse muligheter.

Unge Høyre tror på fremtiden. Vi tror at verden blir bedre av åpnere grenser og mer samarbeid. Vi liker ikke alt vi ser, men vi tror at det går i riktig retning. Utfordringen er å gripe mulighetene som utviklingen gir oss. Unge Høyre vil ikke at vi skal lene oss tilbake og se på at verden går sin gang. Vi vil forme vår egen fremtid!

Våre fiender er de som vil stoppe utviklingen. Våre fiender er de som vil snu utviklingen med makt – og bruke gamle løsninger som ikke fungerer. Våre fiender tror på likhet, sosialisme og styring. Vi tror på mangfold, muligheter og frihet.

Noen drømmer seg tilbake til gamle tider. Andre vil stanse utviklingen med vold og opprør. I Praha og Seattle forsøker de å stoppe utviklingen med steiner og brannbomber. I stedet for samarbeid vil de ha konflikt. De misforstår solidaritet når de tror at 70-tallets løsninger kan redde verden.

Unge Høyre mener forandringene må få konsekvenser for politikken. Vil vi at hver enkelt skal få ta del i de grenseløse mulighetene.