Men i all beskjedenhet er undertegnede mot flere store samferdselsanlegg som tilrettelegger for økt vegtrafikk fordi jeg er for: Reduserte CO2-utslipp, mindre støy og støv fra vegtrafikk generelt, færre voldsomme inngrep i vestlandsnaturen. Selv om jeg ikke er fra Hardanger eller bor der, er det ikke desto mindre min rett å mene noe om aktuelle regionale/lokale prosjekter som Hardangerbrua, som fører oss enda lenger vekk fra mulighetene til å reduserte CO2-utslipp m.m. Det handler om tro på fremtiden skriver Midtun. Helt enig, men i mitt perspektiv dreier fremtiden seg om å redusere forurensningen fra for eksempel vegtrafikken. Og det betyr bl.a. at det kan stilles spørsmål ved hvilken grad av tilgjengelig en kan forvente seg i distriktene.

KARSTEN MÆHL BERGEN,BERGEN