Driftsresultatet i første halvår landet på under 3 millioner kroner i pluss. På samme tid i fjor var det 14,4 millioner. Resultat før skatt ble redusert til pluss 1,1 millioner — fra 12,5 millioner.

Administrerende direktør Arne-Johan Buanes i Gaia Trafikk AS er sterkt frustrert over mangel på forutsigbare rammevilkår i kollektivtrafikken.

Dieselavgiften tapper Gaia

— Det så relativt bra ut i begynnelsen av året med en fornuftig underliggende drift. Men så kom meldingen fra staten. Hordaland fikk 9 millioner kroner for lite til å kunne gi full kompensasjon for den statlige dieselavgiften. Av dette faller 4,5 millioner kroner på Gaia Trafikk, sier Buanes. Han peker på den forskjellsbehandling staten gjør mellom Oslo og Hordaland, og viser til en rapport fra Transportøkonomisk Institutt.

Der slås det fast at tilskuddet til kollektivtrafikken i Bergen er nedprioritert i forhold til i Oslo.

— De signalene vi har mottatt vedrørende kutt i refusjonsordningen for dieselavgift i Hordaland er på denne bakgrunn enda mer utilfredsstillende. En av de aller viktigste oppgavene våre i tiden fremover blir å jobbe for bedre rammevilkår, fastslår Buanes.

Økt moms

Som om ikke dette var nok, fører økt moms og moms på varer og tjenester som ikke var momsberegnet tidligere til årlige merutgifter på et par millioner kroner.

Oppi alt dette fortsetter passasjerantallet å synke. I første halvår var det en nedgang på 400.000 reiser. Det tilsvarer en passasjersvikt på 3,53 prosent. Dette på tross av skuddår og en dag mer enn året før som alene utgjør 93.000 reiser.

Færre reiser med Flybussen

Til og med den normalt meget lønnsomme Flybussen har nå fått redusert sitt passasjergrunnlag.

Passasjertrafikken på Bergen lufthavn er redusert med syv prosent i forhold til første halvår i fjor. Det har ført til en passasjernedgang på Flybussen med 5,7 prosent i samme periode. Ifølge Buanes er det gjennomført kostnadsreduserende tiltak, men busstilbudet overfor kundene er opprettholdt.

Halvårsresultat Gaia AS

1. halvår 1. halvår 2001 2000

Driftsinntekter 228,7 mill. 225,8 mill. Driftsresultat 3,0 mill. 14,4 mill. Res. f. skatt 1,1 mill. 12,5 mill.

BERGEN I BAKLEKSEN: Tilskuddet til kollektivtrafikken i Bergen er nedprioritert i forhold til i Oslo, viser en rapport fra Transportøkonomisk Institutt.
ARKIVFOTO: RUNE NILSEN