Av Gunn Leiknes

Ideene og fagkunnskapen hentet de fra utlandet, mens arbeidskraft var her nok av. De kalkulerte nok ikke med at banen skulle være kostnadssvarende, eller at driften ville lønne seg. Jeg antar at de mer var dyktige og ansvarlige samfunnsbyggere, enn økonomer.

Godt og vel et halvt århundre seinere, etter kraftutbygging i Aurland, ble veien over Geiteryggen bygget. Den er i dag en av flere fjelloverganger. Her hadde vi selv erfaringen og fagkunnskapen som var nødvendig. Nordmenn er blitt eksperter på tunnel og veibygging. Forrige dagen, som alltid, var det betagende og imponerende å kjøre langs ville gjel og bratte hårnålssvinger. Min beundring og respekt for planleggere, ingeniører og anleggsarbeidere, føltes nesten like overveldende som den mektige naturen. De visste hva som var mulig, og de fikk det besluttet og gjennomført, til samfunnets beste. At det kostet penger og politisk strid er nok et faktum. Men ingen beklager det i dag, tross manglende direkte inntekter.

Bybane i Bergen er dagens aktuelle utbyggingsprosjekt. Den fikk etter mye om og men, gjennomslag i bystyret, som en del av Bergensprogrammet. Er det da motet eller besluttsomheten som svikter, når det i valgkampen såes tvil om gjennomføringen? Vi har i dette landet tradisjon for å satse stort på kommunikasjon. Det fikk jeg understreket på min nylige reise.

Bybanen skal bygges for fremtiden, ikke først og fremst for oss, som så langt nyter godt av tidligere fremsynthet på denne sektoren. Med bybanen er det verken vill natur eller fagkunnskap som byr på hindringer, men manglende politisk evne til å overbevise og skape begeistring. Bergenserne burde vise mer dristighet og være villige til å satse på fremtiden. De trafikale forholdene i og omkring byen vår nærmer seg et bristepunkt. Det må ikke være økonomisk gevinst som skal telle mest, men et sikrere og bedre miljø.

Det er skuffende at Frank Aarebrot stikker kjepper i hjul, for en standhaftig og tydelig Anne-Grete Strøm-Erichsen som står fast på en sak. Den vinglingen og det rotet samferdselsministeren og vi andre reagerer på, er beklagelig. Vi forventer at politikerne våre er ansvarlige og bevisste, at de innhenter de nødvendige fakta og konsekvenser og presenterer det hele på nøkternt vis. Så vil vi gjennom valg, kunne gi vår nødvendige tilslutning, med mot og besluttsomhet.