Vet du ikke hva Folkebevegelsen mot kutt i pensjonen er for noe? Det beste er å slå opp på vår web-side, men ellers er det i korthet dette: Som pensjonister blir ektefeller og samboere trukket i folketrygdens grunnbeløp — G - fordi noen som har makt og myndighet mener at vi som lever sammen har mindre utgifter enn de som bor alene. Avkortingen er nedfelt i Folketrygdloven av 28. feb. 1997, §3-2.

Dette er en stor og stygg urettferdighet - alle må få beholde G-en i folketrygden uten avkorting. La de enslige få kompensasjon på annen måte. Vi har betalt inn avgift til folketrygden i alle våre år i arbeidslivet, dette er å stjele fra oss som ønsker - eller er så heldige - å ha et annet menneske å dele livet med.

Noe har skjedd etter at budsjettet kom i havn forrige høst. Avkortingen er blitt litt mindre. Men hver gang G-en øker, blir også avkortingen større. Vi forsøker å påvirke våre sentrale politikere og andre som har øre for dette. Folkebevegelsen krever at §3-2 i Folketrygdloven skal helt bort og at de som bor alene må få kompensasjon for ekstra utgifter på annen måte. Støtt oss med å samle underskrifter! Vi har ikke medlemmer, men et lokalstyre og mange aktive støttespillere rundt om som samler underskrifter for vår sak. Skriv ut brosjyre og underskriftslister fra vår web-side og støtt oss!

FOLKEBEVEGELSEN MOT KUTT I PENSJONEN, RITA NÆSSAN, LEDER