Nå må jeg mistenke Talén for det samme, for: Hvor har han det fra at mennesker ikke skal registreres i SIS-registeret for sine politiske meninger?

SIS-systemet er et registreringssystem hvor enkeltindividet ikke har innsyn. I den grad det finnes kontroll, er denne politisk, og vi vet vel hva det betyr. I Norge trodde man også at man hadde kontroll med overvåkingspolitiet og det de registrerte.

Hvor mange er registrert hos POT for sine politiske meningers skyld? Det vet ingen, selv om enkeltindividet har et visst innsyn. Jeg har ingen illusjoner om at SIS-systemet ikke kan blir brukt i kampen om politisk kontroll i Europa. Dersom ikke Talén innser det, er han utilgivelig naiv.

L.A. LAUVÅS