De to siste sakene ble varslet i juni 2000, og jeg setter også spørsmålstegn ved at det har tatt nesten ett år å komme frem til en slik konklusjon?

Felles for alle de tre sakene er at en av overgriperne er den samme. Og han var død før år 2000. Felles er også at kommunen har sviktet med å følge oss opp.

Vedrørende de siste sakene skal jeg få opplyse følgende:

Vi har dokumentert en lang rekke forhold av graverende karakter. Både ansatte og beboere har bekreftet overgrep, og departementet har beskrevet forholdene ved barnehjemmet som omsorgssvikt. Videre har vi innhentet opplysninger fra arkivene som bekrefter de forholdene som vi beskriver. Og vi har fått fagfolk til å vurdere de forhold som vi har bekreftet. Konklusjonen er at den omsorgen vi fikk på Morgensol best kan karakteriseres som offentlig vanskjøtsel av oss barna.

Vi har således vitneutsagn som bekrefter mer enn tilstrekkelig, og det er tilfelle enten det nå skal behandles for en domstol eller i bystyret. Det argumentet er derfor ikke holdbart.

Jeg skal ikke utdype foreldelsesproblematikken, men vil påpeke at også saken fra i fjor ifølge kommuneadvokaten var foreldet — juridisk. Og at dette også er et fellestrekk. At den saken ligger nærmere i tid er uvesentlig i den sammenhengen.

Byrådslederen viste til at det er mulig å søke billighetserstatning, og det er riktig. Men jeg vil få opplyse at i saken fra i fjor så hadde staten allerede gitt en billighetserstatning da kommunen inngikk forliket. Slik sett er de signalene som blir gitt temmelig forvirrende, men vi understreker gjerne at vi finner det moralsk helt korrekt at det er kommunen som retter opp sine egne ugjerninger.

Byrådslederen viste også til hva som blir gjort i andre kommuner, og det vil jeg også gjøre. I disse dager tar Alta kommune fullt ansvar for en liknende situasjon ved et barnehjem i Korsfjorden. Alta- ordfører Eva Nielsen beklager, og samarbeider med fylkesmannen, fylkeskommunen og frikirken for å få full klarhet. Ole Simonsen, som er leder for helse- og sosialutvalget der, sier at saken er vanskelig, men garanterer at alle som ble utsatt for overgrep skal få all den hjelp de ber om av kommunen. Eierne av barnehjemmet der var Frikirken, og de etterlyser en debatt om foreldelsesfristen i slike saker, og understreker at den moralske tidsfristen er evigvarende.

Barnehjemmet Morgensol hadde et politisk valgt styre. I perioden 1958-64 representerte styreformannen Ap og nestleder representerte KrF. Dette bare til orientering.

Dersom kommunen er så redd for konsekvensene ved å la være å påberope foreldelse, hva var da årsaken til at det ble gjort i saken fra i fjor? Vi bare spør, og vi regner med at kommunen ved byrådet kan gi oss en god forklaring.