En slik ideologi bør i et demokratisk samfunn ikke sperre for respekten for det enkelte individs balanserte holdning til en varsom bruk av morfin.

I medisinens og anestesiens spesialitet tenker en kanskje litt for lite på morfinens negative trekk ved at en mentalt sett sløves og kanskje i for stor grad på at det ikke skal være noen smerte.

Det heter seg at det ikke skal være noen smerte på norske sykehus. En må da kanskje anta eller spørre om Stein Husebø som representant for et politisk parti som har vært på tv om berørte spørsmål og som har et overordnet ansvar som overlege for Røde Kors Sykehjem, vil stå for en slik filosofi eller ideologi der en bruker morfinbehandling overfor pasienter som er på sykehjemmet og som kan føre til at dette fratar pasientens kontaktmuligheter med omgivelse og familie i og med at en blir sløvere med en slik lindrende behandlingsform.

Jeg får da i alle fall henstille om at pleie— og sykehjem tar hensyn til at man ikke skal lindre kortvarig smerte og ubehag med en generell morfinbehandling i døgnets 24 timer. I alle fall bør en vise større varsomhet med bruk av morfin i behandlingsformer.

SVEIN EGIL BROCH THORSEN