Geir Allan Stava,

Gunnvor Sen,

Laila Schult,

tillitsvalgte i Skolenes Landsforbund

Bøddelen skjærer litt her og litt der, men resultatet er sikkert:Enhetsskolen avlives.

Til nå har bøddelen overført forhandlingsansvaret for lærerne til kommunene,foreslått at det skal bli fritt fram for private skoler, foreslått å kuttegrunnskolen med et helt år, foreslått å kutte ut klassedelinga slik at detikke er noen grenser for hvor mange elever en lærer kan ha ansvaret for,oppfordret til en «trynetilleggspolitikk» som skaper splittelse blantlærere som heller burde samarbeidet, og lagt ut tvilsommekarakterstatistikker på nettet.

Summen av allerede, og planlagt, lemlestelse vil med sikkerhet ta livet avofferet, enhetsskolen.

Skolenes landsforbund kan ikke se at enhetsskolen har gjort seg skyldig inoe som skulle tilsi en slik brutal lemlestelse med påfølgende drap. Allesom er glade i enhetsskolen må nå våkne og ta avstand fra den uverdigebehandlingen bøddelen utsetter offeret for. Vi må huske at skolen = barna,og hvem ville vel bruke en bøddel til barnevakt for sine barn?